Käyttöehdot

1. Yleistä

Lue nämä käyttöehdot huolella. Rekisteröitymällä tai käyttämällä Timma-ajanvarauspalvelua hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) omasta puolestasi. Timma-palvelun kehittäjä on Timma Oy; Y-tunnus: 2412479-6; osoite: Mikonkatu 13 F, 00100 Helsinki; sähköpostiosoite: info@timma.fi. Timma-ajanvarauspalvelu (jäljempänä ”Timma-palvelu”) on Timma Oy:n (jäljempänä ”Timma”) kehittämä ja tarjoama internetajanvarauspalvelu, jonka kautta asiakkaat (jäljempänä ”Sinä”) voivat ostaa kolmansien osapuolten (jäljempänä ”Myyjät”) palveluita. Jos Sinä et ole vielä 18-vuotias, sinun pitää hankkia myös huoltajiesi hyväksyntä ennen kuin hyväksyt nämä Ehdot. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja tai Sinulla ei ole oikeutta itse tai edustamasi yhteisön puolesta toimia tämän sopimuksen osapuolena, et ole oikeutettu käyttämään Timma-palvelua.

2. Palvelu

Timma-palvelun tarkoituksena on mahdollistaa internetin välityksellä toimiva kohtaamispaikka asiakkaiden ja Myyjien välille. Timma-palvelun käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Timma ei ole Timma-palvelun kautta ostettavien palveluiden myyjä tai markkinoija, sillä Myyjät tarjoavat itsenäisesti palveluitaan Timma-palvelun avulla. Timma toimii ainoastaan Myyjien palveluiden ajanvarauspalveluna sekä tällaisiin palveluihin liittyvien maksujen välittäjänä silloin, kun maksutapahtuma kyseisestä palvelusta tapahtuu Timma-palvelun kautta. Nämä Ehdot ovat pätevyysjärjestyksessä edellä Myyjien varausehtoja tai muita Myyjien ehtoja, ja Timma ei ole sidottu Myyjien varausehtoihin tai muihin Myyjien ehtoihin. Varaamalla ja/tai maksamalla palveluista Timma-palvelun kautta Sinä sitoudut lunastamaan varaamasi ja/tai maksamasi palvelun. Varaus on aina sitova, eikä varausta voi peruuttaa Timma-palvelun kautta. Ota yhteys suoraan myyjään, mikäli haluat muuttaa varaamasi palvelun ajankohtaa (myyjällä ei ole velvollisuutta tarjota uutta aikaa tai palauttaa maksettuja rahoja). Mikäli varaus peruutetaan sairastapauksen vuoksi, on asiakkaalla oikeus saada maksamansa rahat takaisin. Sairastapauksesta on ilmoitettava välittömästi osoitteeseen info@timma.fi ja asiakkaan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Korttimaksujen välittäminen toteutetaan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta. Timma välittää edelleen vastaanottamansa maksun kyseisen palvelun Myyjälle. Timma ei ole vastuussa Myyjien tarjoamista palveluista tai tällaisiin palveluihin liittyvistä seikoista kuten palveluiden sisällöstä, laadusta, takuusta tai muista ehdoista. Sinun tulee esittää kaikkia Timma-palvelun kautta varaamiasi palveluita koskevat reklamaatiot ja tiedustelut (kuten varatun ajan peruminen tai ajan siirtäminen) suoraan Myyjälle. Sekä Myyjä että Timma voivat lähettää Sinulle markkinointiviestejä liittyen palveluun tai vastaaviin palveluihin, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi. Myyjä vastaa oman toimintansa osalta rekisterinpitäjänä henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Timmalla on oikeus muuttaa Timma-palvelua koska tahansa. Sinä vastaat siitä, että sinulla on Timma-palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet.

3. Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirettävissä oleva oikeus käyttää Timma-palvelun suunniteltuja käyttöominaisuuksia varataksesi aikoja Myyjien palveluihin Timman kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Sinä saat käyttää Timma-palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) kautta. Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot: a) Sinä et saa kopioida (pysyvästi tai tilapäisesti) Timma-palvelua missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Timma-palvelun käyttämiseksi Timman ohjeiden mukaan; b) Sinä et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Timma-palvelua, taikka luoda Timma-palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä selvittämään tai selvityttämään Timma-palvelun taustalla olevia ideoita tai ajatuksia tai ohjelmiston lähdekoodia; c) Timma-palvelua ei saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa, siirtää, antaa kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta siihen tai myydä sitä kolmannelle osapuolelle; d) Timma-palvelussa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita merkkejä ei saa poistaa, peittää tai muuttaa. Palvelussa olevia mainoksia ei saa myöskään poistaa, peittää tai muuttaa; e) Timman toimittamaa tai Timma-palvelussa olevaa kirjallista tai sähköistä materiaalia ei saa kopioida tai muuttaa. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi; f) et saa yrittää murtautua Timma-palvelun mihinkään osiin; tai g) et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä. Vastaat Timma-palveluun lisäämästäsi sisällöstä tai sen kautta kolmansille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä sekä tekojesi aiheuttamasta vahingosta Timmaille. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien oikeuksia rikkovia tietoja. Timmalla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Timma-palveluun siltä osin, kun Timma epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Timma-palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä dokumentaatioon, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Timman:in tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita. Kaikki ei-julkisessa tiedossa oleva tieto Timma-palvelua koskien kuten Timma-palvelun rakenne, käyttöliittymä ja Timma-palvelun perustana olevat ideat ovat aina Timmaiin salaista tietoa etkä saa paljastaa niitä kolmansille osapuolille taikka käyttää niitä muutoin kuin Timma-palvelun Ehtojen mukaiseksi käyttämiseksi, ilman Timman kirjallista lupaa

4. Timma Oy:n käyttöoikeus

Käyttämällä tai rekisteröitymällä Timma-palveluun luovutat Timma Oy:lle itseäsi koskevia tietoja (kuten yhteystiedot) omaan suostumukseesi perustuen. Varaamasi palvelun Myyjällä on näkyvyys Sinun Timma-palvelussa antamiisi tai Myyjän puolestasi syöttämiin henkilötietoihisi ja Myyjä vastaa niiden käytöstä ja käytön lainmukaisuudesta omalta osaltaan. Timmalla on oikeus käyttää Timma-palvelun käytöstä syntyviä kaikkia tietoja Timma-palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Timma-palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen (kuten esimerkiksi ottamalla Sinuun yhteyttä mahdollisen häiriötilanteen sattuessa). Lisäksi Timmalla on oikeus käyttää tietojasi markkinointitarkoituksiin, mikäli olet antanut tähän suostumuksesi. Timmalla on myös oikeus käyttää Timma-palvelun käytöstä syntyviä tietoja anonyymisti Timman liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Timma-palvelussa olevaa tietoa luodessamme tilastotietoa Timma-palvelun kautta tehdyistä varauksista, asiakkaista ja muista asioista, joista ei selviä Sinun identiteettiä. Timman käyttöoikeudet jatkuvat Ehtojen päätyttyäkin.

5. Lokitietojen käyttö ja evästeet

Tietosuojaseloste

6. Timman vastuu

Timma ei vastaa niistä tuotteista tai palveluista, joita Sinä hyödynnät varattua/ostettua aikaa käyttämällä. Myyjä tarjoaa tuotteet tai palvelut Sinulle omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Timma:lla ei ole näiden ehtojen mukaisen nimenomaisen korvausvelvollisuuden lisäksi mitään velvollisuutta korvata Sinulle mahdollista vahinkoa, joka aiheutuu siitä, että Myyjä ei lunasta varattua/ostettua aikaa, tuote tai palvelu ei vastaa Sinun odotuksiasi tai Myyjä asetetaan konkurssiin, taikka vahinkoa, joka johtuu muista varatun/ostetun ajan mukaisiin tuotteisiin tai palveluihin tai Timma-palvelun käyttöön liittyvistä olosuhteista. Timma ei milloinkaan korvaa välillisiä vahinkoja tai tappioita. Timma toimittaa Timma-palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta, että Timma-palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Timma-palvelusta, on vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista, jollei pakottava laki toisin määrää. Vaikka Timma tarjoamaan palveluitaan ilman teknisiä häiriöitä voivat erityisesti huoltotoimenpiteet, jatkokehitys, muut häiriöt ja/tai katkokset rajoittaa Sinun mahdollisuutta käyttää Timma-palvelun sivustoja tai ajoittain estää sen. Tietyissä olosuhteissa on jopa mahdollista, että tietoja menetetään. Timma ei vastaa Timma-palvelun saatavuudesta eikä voi taata, ettei teknisiä häiriöitä tai tiedonmenetyksiä esiintyisi. Timma pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa tai supistaa verkkosivun toimintoja tai keskeyttää sen toiminnan. Timma pidättää oikeuden muuttaa verkkosivuilla olevaa aineistoa eikä Timma vastaa sisällön tai sen osan taikka sivustojen kautta saatavien tietojen tai arvostelujen tai mielipiteiden oikeellisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta eivätkä sivustoilla esitetyt mielipiteet ja arvostelut välttämättä edusta Timman kantaa. Timma-palveluun rekisteröityminen voi tapahtua kolmannen osapuolen (kuten Facebook) tarjoaman palvelun tai rajapinnan avulla. Lisäksi Timma-palvelun sivustot saattaa sisältää hyperlinkkejä muiden kuin Timman ylläpitämille sivustoille. Nämä linkit ovat vain viitteenomaisia. Timma ei valvo tällaisia verkkosivustoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, niiden käytöstä tai tällaisten verkkosivustojen sovellettavista käyttöehdoista. Timma-palvelun tarjoamat linkit näille verkkosivustoille eivät tarkoita, että se hyväksyisi näiden verkkosivustojen tarjoaman materiaalin tai että se olisi yhteistyössä niiden operaattoreiden kanssa.

7. Voimassaolo ja muutokset ehtoihin

Voit lopettaa Timma-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Timma-palveluun ilmoittamalla siitä Timmalle sähköpostitse (info@timma.fi). Timma voi päättää käyttöoikeutesi Timma-palveluun koska tahansa ilmoittamalla sitä viimeistään kolmenkymmentä (30) päivää ennen päättymistä. Timma voi muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Hyväksyt uudet Ehdot, mikäli jatkat Timma-palvelun käyttöä Ehtojen muutoksen jälkeen tai muuten hyväksyt ne. Mikäli et hyväksy muutoksia, Sinulla on oikeus lopettaa Timma-palvelun käyttäminen koska tahansa siten kuin yllä on kerrottu. Timma voi päättää käyttöoikeutesi Timma-palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot näitä Ehtoja olennaisesti. Timma-palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

8. Ylivoimainen este

Timma ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Timman kohtuullisien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Timman ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Timma ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Timma on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

9. Oikeuksien siirtäminen

Sinä et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle ilman Timman kirjallista etukäteistä suostumusta. Timma:illa on oikeus siirtää Timma-palvelu ja sen tuottaminen ja Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

10. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Jos jokin Sopimuksen kohta todettaisiin pätemättömäksi, jäävät Ehdot muilta osin voimaan. Osapuolten tulee muuttaa pätemätöntä kyseistä kohtaa ja tulkita Ehtoja siten, että alkuperäisen ehdo tarkoitus säilyy mahdollisimman pitkälti. Tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin ja erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki asiat pyritään kuitenkin aina ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajan Timmaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

11. Kaverisuosittelukoodien ja kampanjakoodien käyttöehdot

Kaveri ja kampanjakoodeja saa käyttää yhden per henkilö. Useampien tilien luonti henkilöä kohden kaveri- tai kampanjakoodien väärinkäyttämiseksi on kielletty.